A levéltrágyázás jelentősége és gyakorlata a LOMBERO lombtrágyák használatával

A növénytáplálásban viszonylag új lehetőség a lombtrágyák használata. A levéltrágyázásnak elsősorban a mikroelemek bevitelénél van jelentősége. A mikroelemek a növények belső rendszereinek működésében vesznek részt, hiányukban növények komfortfokozata csökken és nem képesek nagy termést előállítani. Fontos tudomásul venni, a Liebig elvet, hogy a legkisebb mértékben jelenlévő elem arányában tudja a növény felvenni a többi elemet. Tehát, ha van megfelelő makro elem ellátásunk nem biztos, hogy érvényesülni tud, mivel a hasznosulásához  nincs elegendő mikroelem.

A mikroelemek mennyisége csökken a talajban, mivel a terméssel kivont és az égetőbe vitt szármaradványok miatt nem kerül vissza a talajba. A talajélet a nagy mennyiségű kemikáliák használatával lecsökkent, így a mikrobák is jóval kevesebb elemet tudnak feltárni és felvehető állapotba hozni. A lokális száraz periódusok is akadályozhatják a tápanyagok felvételét. A kukorica esetében a kukoricabogár kártétele egyre nagyobb, amely a gyökértömeg egy részének elvesztéséhez vezet. Ennek eredményeképpen a kukorica talajon keresztüli tápanyag utánpótlása  is csökken.

A fenti problémákra egyszerű és gyors megoldást kínál a lombtrágyák használata. A LOMBERO levéltrágya családot úgy fejlesztettük ki,hogy adott növénycsoport az optimális  tápanyagokat kapja meg levélen keresztül. A növekedési szakasz különösen alkalmas a tápanyag felvételre, mivel ekkora fiatal levelek nem olyan viaszosak, és a felvétel intenzívebb. A LOMBERO levéltrágya család készítményeiben a fémionok kelatizált formában vannak jelen, elsősorban azért, mert így jobban felvehetőek a növények számára, másodsorban pedig azért, mert egyéb növényvédő szerekkel való keverés megengedhető.

Jelen cikkünkben először a LOMBERO levéltrágya család  kalászosokra ajánlott technológiáját foglalnánk össze. A LOMBERO KALÁSZOS levéltrágya  az EK rendelet szerint 18 % felett tartalmaz nitrogén és foszfor pentoxid hatóanyagot. Ez a növények részére minden stádiumban fontos anyag, hisz ezek a növények építő és reproduktív anyagai számára nélkülözhetetlenek. A növény ezeket könnyen és gyorsan fel tudja venni és eredményeképpen látványos növekedést, termésképzést  kapunk.

A LOMBERO KALÁSZOS mikroelem sorából kitűnik a magas réztartalom, amelynek kettős funkciója van:  egyrészt a rézion  növény redox folymataihoz szükséges , másrészt  növényi felületeken a gomba spórákat kiválóan pusztítja. A rézion mellett teljes mikorelemsort találunk a kalászos kultúrák igényei szerint összerakva.

Javaslatunk, hogy kalászos kultúrák esetén   1-3 liter/ha (1,4-4,2 kg/ha) dózisban  akár több alkalommal is használhatjuk tápanyag utánpótlásra, így bokrosodáskor, zászlósleveles állapotban, valamint virágzást követően is. A kezelés kiegészíthető 1-2 liter/ha (1,2-2,4 kg/ha) LOMBERO RÉZ POWER mikroelem pótlással, amely a rézion hatását megsokszorozza. 

A LOMBERO KALÁSZOS  használata mellet a búza stressz tűrése, aszálytűrése javul, a termésmennyiség szignifikánsan növekszik.

A LOMBERO KUKORICA levéltrágya  az EK rendelet szerint 18 % felett tartalmaz nitrogén és foszfor pentoxid hatóanyagot. Ezeket a könnyen és gyorsan felvehető elemeket a kukorica intenzív látványos gyors növekedéshez használja fel.

A LOMBERO KUKORICA  mikroelem sorából kitűnik a magas cink tartalom, amelynek hármas funkciója van:  egyrészt a cinkion a növény enzimatikus, hormonális folymataihoz szükséges , másrészt a cink jelentős szerepet vállal a gyökérképződésben, valamint a növény stressz tűrésében.. A cinkion mellett teljes mikorelem sort találunk a kukorica igényei szerint összerakva. Kiemelendő, hogy a mangán és a molibdén nagyban segíti a cink hasznosulását a kukoricánál.

A LOMBERO KUKORICA termésnövelő hatása négy kísérleti helyen Jánoshalma környékén ( tonna/ha) A kezelés átlagosan 10%-al növelte a kukorica termését.

Javaslatunk, hogy kukorica, cirok esetében   1-3 liter/ha (1,4-4,2 kg/ha) dózisban  akár több alkalommal is használhatjuk tápanyag utánpótlásra, így 6 leveles , 12 leveles  állapotban, valamint virágzást megelőzően  is. A kezelés kiegészíthető 1-2 liter/ha (1,4-2,8 kg/ha) LOMBERO CINK POWER mikroelem pótlással, amely a cinkion hatását megsokszorozza. 

A LOMBERO CINK POWER hatására  a gyomirtó  kezelés fitotoxikussága csökkent

A LOMBERO levéltrágya család  kétszikű kultúrákra ( napraforgó, repce, szója) ajánlott technológiája a következő. A LOMBERO KÉTSZIKŰ  levéltrágya  az Ek rendelet szerint 18 % felett tartalmaz nitrogén és foszfor pentoxid hatóanyagot. Ez a növények részére minden stádiumban fontos anyag, hisz ezek a növények építő és reproduktív anyagai számára nélkülözhetetlenek. A növény ezeket könnyen és gyorsan fel tudja venni és eredményeképpen látványos növekedést, termésképzést  kapunk.

A LOMBERO KÉTSZIKŰ mikroelem sorából kitűnik a magas bór tartalom, amelynek több funkciója van: többek között  a bórion  a sejtmembrán kialakításához, valamint a növények ivarszerveinek képzéséhez. szükséges. A bórion mellett teljes mikorelem sort találunk a kétszikű  kultúrák igényei szerint összerakva.

Javaslatunk, hogy kétszikű  kultúrák esetén   1-3 liter/ha (1,4-4,2 kg/ha) dózisban  akár több alkalommal is használhatjuk tápanyag utánpótlásra, így 6-12 leveles állapotban, valamint virágzást megelőzően  is. A kezelés kiegészíthető 1-3  liter/ha (1,4-4,2 kg/ha) LOMBERO BÓR POWER mikroelem pótlással, amely a bórion hatását megsokszorozza. 

A LOMBERO KÉTSZIKŰ  használata mellet a napraforgó állomány egységesen intenzíven fejlődik